55 West Monroe Street, Chicago, IL 60603 info@midwestpcvs.com 312.353.4990

Du Lịch Qua Những Hình Ảnh Lung Linh Bậc Nhất Dưới Đáy Biển Đẹp Nhất Thế Giới

1. Mỏ muối 250 triệu năm dưới đáy biển Ukraine Được hình thành cách đây rất lâu 250 triệu năm. Khi biển cạn lại xuất hiện một hang động khổng lồ hay còn gọi là thành phố “soledar”. Là… Read More

10 Cơ Hội Lớn Tham Gia Du Lịch Tình Nguyện Miễn phí

Để phá vỡ khuôn mẫu của mình, khám phá tìm hiểu thế giới bên ngoài nhưng không biết phải làm cách nào để hoà nhập với nhiều người, cùng nhau đi du lịch và thông qua các chuyến… Read More

A shared dream: sister follows brother into Peace Corps service

Siblings share many things throughout childhood, from hand-me-downs, to toys, to rooms and last names. But Helen and Joseph Amiri of Marquette, Mich., had something bigger in common: the dream to grow up and depart for the Peace… Read More